intoarcere la pagina anterioara

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Mures

Legislatie

 • Legea nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei  Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă; publicată în Monitorul Oficial nr.452/2004;
 • Hotărârea Guvernului nr.1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă; publicată în Monitorul Oficial nr,938/2006, cu modificările şi completările aduse prin H.G.nr. 640/2007 ; H.G.nr. 1.303 /2008 ; H.G.nr.559/2008 .  
 • Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 103 /2002, cu modificările şi completările aduse prin : O.U.G.nr.124/2002; O.U.G.nr. 147/2002; Legea nr.4/2003;Legea nr.232/2003; O.U.G.nr.86/2003; Legea nr.519/2003; Legea nr.107/2004; Legea nr.512/2004; Legea nr.580/2004; O..U.G.nr.144//2005;Legea nr.380/2005, Legea nr.487/2006; O.U.G.nr.91/2007;Legea nr.387/2007; O.U.G.nr.126/2008; O.U.G.nr.192/2008 abrogata de O.U.G. nr.226/2008; O.U.G.nr.28/2009;
 • Ordinul Preşedintelui ANOFM nr..85/2002 privind aprobarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, publicat în Monitorul Oficial nr.181/2002 :
 • Ordinul nr. 405/2004 al Ministrului muncii,solidaritaţii sociale şi familiei pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, fost publicat în Monitorul Oficial nr.765/2004, cu modificările şi completările aduse prin Ordinul nr.86/2006; Ordinul nr. 103/2007; Ordinul  nr. 662/2007;Ordinul nr. 106/2008; Ordinul nr. 1.454/  2009.
 • Hotărârea Guvernului nr.174/2002 pentru apobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002, publicată în Monitorul Oficial nr.181/2002, cu modificările şi completările aduse prin  H.G.nr.1089/2002; H.G.nr.312/2006; H.G.nr.149/2008; H.G.nr. 449/2009;
 • Hotărârea Guvernului nr.277/2002 privind aprobarea criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializare privind stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr.224/2002, cu modificările şi completările aduse prin H.G.nr.790/2004;
 • Hotărârea Guvernului nr.377/2002pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, publicată
  în Monitorul Oficial nr.310/2002, cu modificările şi completările aduse prin H.G.nr. 1.091/2002 ; H.G.nr 937/2004 ; H.G.nr 410/2005 ; H.G.nr. 1.860/2005 ; H.G.nr.449/2009. 
 • Legea nr.72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 217/2007, cu modificarile si completarile aduse de O.U.G. nr.126/2008;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 4/2010 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala pentru anul 2010,. publicată în Monitorul Oficial nr.93/2010; 
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 13/2010 privind reglementarea unor masuri in vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si diminuarii somajului in anul 2010,publicată în Monitorul Oficial nr.136 din 1 martie 2010

Legislatie - limba maghiara -

Noutati legislative 2016

 • HG 767/ 19.10.2016
 • OUG 60/28.09.2016

Legislatie - limba maghiara -

Modificari legislative 2016 -02017

 

Vizualizare documente legislative site ANOFM

 • Informatii de interes public
 • Modalitati de contestare a deciziei autoritatii publice

 

 

intoarcere la prima pagina